Plugin för WordPress

Vårt senaste verktyg i vår digitala verktygslåda – ett skräddarsytt WordPress plugin utvecklat in-house av vår egen Viktor.

R9s WordPress plugin är designat för att göra alla våra WordPress installationer mer effektiva, säkrare och snabbare. Vi insåg att vi konsekvent gjorde vissa justeringar på nästan alla våra nya installationer. Dessa förändringar, medan små, kunde vara tidskrävande och repetitiva. Det var då vi kom på idén om att skapa ett särskilt plugin som täcker dessa behov.

Med det här pluginet kan vi minimera användningen av tredjepartsplugins, vilket ofta kan göra sidan långsammare och mindre säker. Istället kan vi fokusera på att göra din webbplats snabb, effektiv och säker.

Detta är ett levande plugin, vilket betyder att vi ständigt uppdaterar och förbättrar det baserat på feedback från användarna och förändringar i digitala trender. Dessutom är pluginet kodat för att vara så litet och kraftfullt som möjligt. Vi strävar efter att hålla det lätt och kraftfullt, och vi är stolta över att vi har lyckats.

Detta verktyg är exklusivt för R9 och våra kunder. Vi har utvecklat det specifikt för att förbättra prestanda och säkerhet på våra egna webbplatser och på webbplatser som vi skapar för våra kunder. Det är bara ett av de många sätt vi strävar efter att leverera högsta kvalitet till våra kunder.